Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 41 (2017) THE ADVANCE SUSTAINABILITY FORMATIONIN THECONTEXT OF PERSONALITY LIFE PROSPECTS Анотація   PDF (English)
Vitaliy Lunov, Olesya Rygel, Oleksandr Posatskyi
 
№ 35 (2015) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Віталій Шмаргун, Анатолій Гапонько
 
№ 41 (2017) АВТОРИТЕТ БАТЬКІВ ЯК УМОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА Анотація   PDF
Світлана Мащак
 
№ 41 (2017) АКТИВНО-ДІАЛОГІЧНЕ ЧИТАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЛІЦЕЇСТІВ Анотація   PDF
Євгенія Сухраменда
 
№ 35 (2015) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Олександра Льошенко
 
№ 43 (2018) БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ СЬОГОДЕННЯ Анотація   PDF
Любов Гаврищак, Світлана Мащак
 
№ 37 (2015) ВІКОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯК ЧИННИК САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Яблонська
 
№ 35 (2015) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ТА УЗАЛЕЖНЕНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Андрій Галян
 
№ 41 (2017) ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТРИВОЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Тарас Гаврилишин
 
№ 39 (2016) ВИВЧЕННЯ СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ДО УЧНІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ Анотація   PDF
Євгенія Сухраменда
 
№ 39 (2016) ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК У РОБОТІ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ДІТЬМИ Анотація   PDF
Андрій Гринечко
 
№ 35 (2015) ВПЛИВ НАЯВНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
Алла Неурова
 
№ 35 (2015) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Руслана Карковська
 
№ 35 (2015) ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПРОЦЕС САМОВИЗНАЧЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Андрій Гринечко
 
№ 41 (2017) ГІПЕРАКТИВНА ДИТИНА Анотація   PDF
Наталія Каут
 
№ 43 (2018) ДЕЗАДАПТОВАНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Ірина Мосевич
 
№ 37 (2015) ДЕФОРМАЦІЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація   PDF
Василь Черепущак
 
№ 35 (2015) ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ ЛОНГІТЮДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Федір Подшивайлов
 
№ 43 (2018) ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДСЕСТЕР Анотація   PDF
Марія Попіль, Ірина Левицька
 
№ 43 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ТА СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПОБУДОВИ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ Анотація   PDF
Мар’яна Гладкевич
 
№ 37 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СЕЛФІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Наталія Калька, Лідія Орищин
 
№ 37 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ РЕФЛЕКСІЇ ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УЧНІВ Анотація   PDF
Ірина Яворська-Вєтрова
 
№ 41 (2017) ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК УМОВА САМОЗДІЙСНЕННЯСТУДЕНТА МІГРАНТА Анотація   PDF
Віра Дуб
 
№ 37 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІМАГІНАТИВНИХ ТЕХНІК ПРИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПТСР В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ Анотація   PDF
Христина Турецька
 
№ 39 (2016) ЗНАЧЕННЯ ДІАДНОГО КОПІНГУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Олена Шатинська
 
1 - 25 з 89 результатів 1 2 3 4 > >>