Про журнал

Галузь та проблематика

Психологічні науки

Проблематика: висвітлення актуальних питань психологічної науки

Процес рецензування

Модель рецензування

Подану до друку статтю редколегія скеровує на рецензування двом незалежним рецензентам, які враховують:

  • оформлення статті (наявність відповідних структурних елементів, правильність подання списку літератури, дотримання технічних вимог);
  • якість статті (посилання на праці провідних науковців у досліджуваній галузі, ґрунтовність джерельної бази, ступінь підтвердженості теоретичних положень фактичними даними).

Дві позитивні рецензії – підстава для публікування статті у збірнику. Якщо одна чи дві рецензії негативні, то рішення щодо відхилення чи публікації статті приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

За наявності певних розбіжностей (конфлікт інтересів) рішення щодо відхилення чи опублікування статті також приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

Періодичність публікації

Щорічно в грудні

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Видання «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Психологія» за серійним принципом виходить із 2004 року. Збірник зареєстровано як друкований засіб масової інформації КВ № 21250-11050Р від 27.02.2015 року  Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.  Сьогодні шеф-редактором збірника є Надія Скотна, доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; головним редактором – Ігор Галян, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології. Членами редакційної колегії є відомі науковці України.