Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Надія Володимирівна Скотна, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка., Ukraine

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Ігор Михайлович Галян, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Віктор Петрович Москалець, Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine

Олена Іванівна Галян, Дрогобицький державний педагогічний університет, Ukraine

Світлана Борисівна Кузікова, Сумський державний педагогічний уніерситет імені А.С. Макаренка, Ukraine