Інформація для авторів

Наукове видання, у якому публікуються оригінальні наукові роботи фахівців високого кваліфікаційного рівня, виконані в контексті актуальних проблем практичної психології у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних) прийомів