ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Ірина Гриник

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.197004

Ключові слова:

похилий вік, задоволеність життям, рівень задоволеності життям, самоставлення, індекс якості життя

Анотація

Анотація. Важливе значення для людини відіграє показник задоволеності-незадоволеності життям, оскільки він визначає та впливає на вчинки суб’єкта, різні види діяльності та поведінки. Ці переживання виступають значущим фактором стану суспільної свідомості, групових настроїв, очікувань, відносин у суспільстві.

Задоволеність життям виступає найважливішим внутрішнім фактором людини, що визначає і її соціальну активність, і взаємини з іншими людьми, і ставлення до самої себе. Задоволеність життям має цілу низку різних факторів, найважливішими серед яких виступають смисложиттєві орієнтації, ціннісні установки і установки щодо себе.

Постійна і повна задоволеність людини життям, її умовами, наповненістю, що досягається у ній розкриттям людських можливостей, виступає у сучасному розумінні ідеалом щастя.

Актуальність статті допомагає проаналізувати, наскільки реалізовані ті чи ті потреби людей, а отже, наскільки люди похилого віку задоволені життям, причини, які впливають на їх відчуття психологічного благополуччя і, відповідно, переживання щастя.

У статті вивчено психологічні чинники задоволеності життям людей похилого віку.

Презентовано психологічну характеристику життя людей у похилому віці. Розкрито основні причини, які викликають стани задоволеності-незадоволеності життям людей похилого віку. Досліджено рівень задоволеності якістю особистого життя; вплив особистісних рис на ставлення до свого життя людей похилого віку. Зазначено необхідні заходи для зміни негативного ставлення до життя на позитивне. Важливим у результаті теоретико-емпіричного дослідження є виявлення психологічних детермінант задоволеності життям людей похилого віку у реаліях сьогодення та дослідження особливостей впливу різноманітних факторів на рівень задоволеності життям.

Біографія автора

Ірина Гриник

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 24, вул. Івана Франка, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (sirinka@ukr.net)

Посилання

Holovkina, L.V. (2011). Tsinnisni oriientatsii osib pokhyloho viku [Value Orientations of elderly persons]. Sotsialni ta inzhenerni tekhnolohii: aktualni problemy teorii i praktyky: materialy III Mizhnarodnoi internet-konferentsii studentiv ta molodykh uchenykh (2–4 chervnia 2011 roku) – Social and engineering technologies: current problems of theory and practice: Proceedings of the III International Internet Conference of Students and Young Scientists (June 2–4, 2011). (pp. 7–10). Melitopol [in Ukrainian].

Kozhemiakin, S.V., Lunov, V.Ye., & Samokhid, A.V. (Authors-Comps.). (2013). Herontopsykholohiia: medyko-biolohichni ta sotsialno-psykholohichni aspekty starinnia [Gerontopsychology: medical, biological and social psychological aspects of aging]. Donetsk: Donbas [in Ukrainian].

Mykhalska, S.A. (2014). Psykholohichni osoblyvosti liudei pokhyloho viku [Psychological features of the elderly people]. Problemy suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, 23, 425–434. Kamianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].

Ros, L.M. (2012). Psykholohichna dopomoha liudiam pokhyloho viku [Psychological assistance to the elderly people]. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment International Scientific Forum: sociology, psychology, pedagogy, management, 10, 165–173. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mnf_2012_10_24.pdf.

Savchyn, M.V., & Vasylenko, L.P. (2006). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Shvalb, Yu.M., & Mukhanova, I.F. (2005). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Donetsk: Nord-Press [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-26

Номер

Розділ

Статті