ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ

Автор(и)

  • Світлана Білозерська
  • Світлана Мащак

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.197777

Ключові слова:

професійна компетентність, виховання, сімейне виховання, стиль виховання, розвиток, здатності педагога

Анотація

Анотація. У статті здійснено аналіз проблеми емпіричного впровадження програми та методів психологічного супроводу оволодіння студентами професійними компетенціями у сфері виховання і розвитку школярів. Мета статті – висвітлити досвід викладання викладачами кафедри психології курсу «Психологія» (загальна, соціальна, вікова та педагогічна), проаналізувати узагальнення освітніх дій та шляхів формування професійної компетентності майбутніх педагогів та визначити структуру професійної компетентності як єдність теоретичних, концептуальних, особистісно-професійних знань (особистісних здатностей та професійних компетентностей). Формування професійної компетентності майбутнього педагога у сфері виховання та розвитку школярів входить до загального контексту формування особистості. Реалізація завдань програми особистісно-професійного розвитку дає можливість та створює умови для майбутніх педагогів покроково визначати перелік індивідуальних проблем, слабких та негативних аспектів розвитку і реалізацію завдань, які базують на трансформації отриманих психологічних знань у професійні настанови, розвивальні, навчальні, виховні стосунки з учнями, батьками, педагогами, іншими дорослими, дає змогу обирати адекватні шляхи самовиховання і саморозвитку, орієнтує вибір на здоровий спосіб власного життєтворення і професійної самореалізації.

Таким чином, модернізація і оптимізація технології отримання знань з психології, укладання програми особистісно-професійного розвитку студентами протягом усіх років навчання у педагогічному університеті, фахове психолого-педагогічне керівництво процесом особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога викладачами створює усі передумови для формування професійно здорового педагога у тілесному, психічному, психологічному, моральному, соціальному та духовному вимірах. Результати дослідження можуть бути застосовані у практичній діяльності працівників освітньої сфери, педагогів, психологів, вихователів.

Біографії авторів

Світлана Білозерська

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 24, вул. Івана Франка, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (lana_sun@meta.ua)

Світлана Мащак

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 24, вул. Івана Франка, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (Nikoleom@i.ua)

Посилання

Bilozerska, S.I., & Mashchak, S.O. (2018). Vykhovnyi potentsial batkivskoho avtorytetu dlia pidlitka [Educational potential of parental authority for a teenager]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological Sciences Series, 2 (2), 26–31. Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Vasylenko, L.P. (2018). Realizatsiia tekhnolohii suprovodu osobystisno-profesiinoho rozvytku maibutnoho pedahoha pry vykladanni psykholohii [Implementation of the technology of support of the personal-professional development of the future teacher in teaching psychology]. In M. Savchyn & S. Zabolotska (Eds.), Materialy zvitnoi naukovoi konferentsii vykladachiv kafedry psykholohii ta studentiv Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka – Materials of the Reporting Scientific Conference of Teachers of the Department of Psychology and Students of Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, 12, 34–39. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Savchyn, M., & Zymianskyi, A. (Eds.). (2019). Metodolohichni, teoretychni ta praktychni problemy psykholohichnoi nauky: zbirnyk statei uchasnykiv pershoi Mizhnarodnoi internet-konferentsii DDPU imeni I. Franka (17 kvitnia 2019 roku) [Methodological, theoretical and practical problems of psychological science: Collection of articles by participants of the first International Internet Conference of Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University (April 17, 2019). Drohobych: «Shvydkodruk» [in Ukrainian].

Novoseletskyi, N.Yu. (Comp.). (2016). Model profesiinoi kompetentnosti pedahoha [Model of professional competence of the teacher]. Rivne [in Ukrainian].

Savchyn, M.V. (Ed.). (2014). Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnoho pedahoha [Personal and professional development of the future teacher]. Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Savchyn, M., & Vasylenko, L. (2016). Metodychni rekomendatsii shchodo realizatsii prohramy osobystisno-profesiinoho rozvytku pry vyvchenni psykholohichnykh dystsyplin [Methodical recommendations for the implementation of the program of personal and professional development in the study of psychological disciplines]. Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Savchyn, M.V. (2013). Dukhovna paradyhma psykholohii [The spiritual paradigm of psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Savchyn, M.V. (2016a). Zdatnosti osobystosti [Personality abilities]. Kyiv: VTs «Akademiia» [in Ukrainian].

Savchyn, M.V. (2016b). Ovolodinnia maibutnimy pedahohamy profesiinymy kompetentsiiamy i osobystisnymy zdatnostiamy yak predmet psykholohichnoho suprovodu [Possession of future teachers with professional competences and personal abilities as a subject of psychological support]. In M. Savchyn & S. Zabolotska (Eds.), Materialy zvitnoi naukovoi konferentsii vykladachiv kafedry psykholohii, studentiv Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana FrankaMaterials of the Reporting Scientific Conference of Teachers of the Department of Psychology and Students of I. Franko Drohobych State Pedagogical University, 10. Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-03

Номер

Розділ

Статті