DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.197869

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Катерина Баб’як, Марія Глинська

Анотація


Анотація. На сучасному етапі розвитку суспільства визріли передумови для переходу взаємин суспільства і осіб з обмеженими можливостями здоров’я на якісно інший рівень. З одного боку, це проявляється у тенденції до інтеграції людей з порушеннями розвитку в суспільство, а з іншого, до автономності від суспільства. Під інтеграцією розуміється принцип сумісності різних соціальних груп при збереженні ними своїх особливостей і об’єднанні в єдину спільноту, де вони взаємодіють на рівноправних засадах.

У сучасному суспільстві процес соціалізації людей з обмеженими можливостями здоров’я ускладнюється тим, що провідним типом спеціального освітнього закладу, як і раніше, залишається спеціальна школа, школа-інтернат закритого типу. Ця обставина штучно ізолює дітей з обмеженими можливостями від суспільства, відриває їх від сім’ї. Хоча у нашій країні діти з обмеженими можливостями здоров’я виховуються і навчаються не тільки в домашніх умовах, але і в школах-інтернатах, будинках-інтернатах та корекційних школах, жодна з цих установ не розв’язує проблему соціальної ізоляції дітей з обмеженими можливостями здоров’я від однолітків.

Вступаючи у спеціальні установи, діти з перших днів починають відставати в розвитку від своїх однолітків. Це відбувається через тяжкість інтелектуального порушення, наявного у дитини. Саме тому значною мірою особи з обмеженими можливостями здоров’я мають право на навчання в освітній установі загального призначення, основним завданням якої є інтеграція в життя і створення умов компенсації порушення з урахуванням не тільки біологічних, а й соціальних факторів. Подібна освіта називається інклюзивною або включеною.


Ключові слова


інклюзивна освіта; обмежені можливості здоров’я; соціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Adaptovana konventsiia OON shchodo osib z osoblyvymy potrebamy [Adapted UN Convention on Persons with Disabilities]. (2006, December 13). Niu-York. Retrieved from www.osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages [in Ukrainian].

Akatov, L.I. (2003). Sotcialnaia reabilitatciia detei s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorovia [Social rehabilitation of children with disabilities]. Moskva: Vlados [in Russian].

Deklaratsiia pro prava invalidiv [Declaration on the Rights of Persons with Disabilities]. (2006). Retrieved January 29, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 [in Ukrainian].

Zhavoronkov, R.N. (2005). Realizatciia prava detei-invalidov na obrazovanie (evropeiskaia praktika i rossiiskii opyt) [Realization of the right of children with disabilities to education (European practice and Russian experience)]. Chelovek i trud – Man and work, 9, 22–28 [in Russian].

Zaitcev, D.V. (2004). Integrirovannoe obrazovanie detei s OVZ [Integrated education for children with disabilities]. Sotciologicheskie issledovaniia – Sociological studies, 7, 127–132 [in Russian].

Metody raboty s detmi s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorovia [Methods of working with children with disabilities]. (n.d.). Retrieved October 22, 2015, from http://www.s367.zouo.ru/index.php?id=1422 [in Russian].

Polikasheva, N.V. (2014). Formirovanie sotcialnogo opyta u detei i podrostkov [The formation of social experience in children and adolescents]. Sotcializatciia detei s OVZ na sovremennom etape: nauchno-metodicheskii i prikladnoi aspekty – Socialization of children with disabilities at the present stage: scientific, methodological and applied aspects, 1, 43–52 [in Russian].

Pro reabilitatsiiu invalidiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 20.12.2005 r. N 3235-IV (3235-15) [About rehabilitation of disabled people in Ukraine: Law of Ukraine of December 20, 2005, N 3235-IV (3235-15)]. (2006). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Information of the Verkhovna Rada, 2–3, pp. 36–42 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19.12.2018 r. № 2249-VIII [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine: Law of Ukraine of December 19, 2018, No. 2249-VIII]. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Information of the Verkhovna Rada, 6–7, p. 43 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» shchodo osoblyvostei dostupu osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy do osvitnikh posluh: Zakon Ukrainy vid 23 travnia 2017 r. № 2053-VIII [On Amendments to the Law of Ukraine «On Education» on the peculiarities of access of persons with special educational needs to educational services: Law of Ukraine of May 23, 2017, No. 2053-VIII]. (2017). Retrieved January 29, 2019, from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адаптована конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами. (2006, 13 грудня). Нью-Йорк. Взято з www.osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages.

Акатов, Л.И. (2003). Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва: Владос.

Декларація про права інвалідів. (2006). Взято 29 січня 2019 р. з www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117.

Жаворонков, Р.Н. (2005). Реализация права детей-инвалидов на образование (европейская практика и российский опыт). Человек и труд, 9, 22–28.

Зайцев, Д.В. (2004). Интегрированное образование детей с ОВЗ. Социологические исследования, 7, 127–132.

Методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. (б.г.). Взято 22 октября 2015 г. с http://www.s367.zouo.ru/index.php?id=1422.

Поликашева, Н.В. (2014). Формирование социального опыта у детей и подростков. Социализация детей с ОВЗ на современном этапе: научно-методический и прикладной аспекты, 1, 43–52.

Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України від 20.12.2005 р. N 3235-IV (3235-15). (2006). Відомості Верховної Ради, 2–3, ст. 36–42.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 19.12.2018 р. № 2249-VIII. (2018). Відомості Верховної Ради, 6–7, ст. 43.

Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг: Закон України від 23 травня 2017 р. № 2053-VIII. (2017). Взято 29 січня 2019 р. з https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.