DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158942

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Людмила Базілевська

Анотація


У статті представлено огляд та узагальнення положень проблеми, що стосується професіоналізації особистості. Визначено умови виникнення професійних деструкцій та шляхи профілактики їхньої появи, а також корекції деструкцій, які сформувалися.


Ключові слова


самовизначення; професіоналізм; суб’єкт праці; професійні деструкції; детермінація; періодизація психічного розвитку; профконсультація; лінії професійного розвитку

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аминов Н.А. Социально-психологические предпосылки специальных способностей школьных психологов / Н.А. Аминов, М.В. Молоканов // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 74 – 83.

Бачманова Н.В. К вопросу о профессиональных способностях психолога / Н.В. Бачманова, Н.А. Стафурина // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – Вып. 5. – С. 72 – 77.

Доценко Е.Л. Характеристики профессионального общения психолога / Е.Л. Доценко // Журнал практического психолога. – 1998. – № 7. – С. 67 – 74.

Емельянов Ю.Н. Теоретические и методологические основы социально-психологичкского тренинга / Ю.Н. Емельянов, Г.С. Кузьмин. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – 211 с.

Кондратьева С.В. Профессионализм в педагогическом общении / С.В. Кондратьева, Л.М. Даукша. – Гродно : Изд-во Гродненского гос. универ. им. Я. Купали, 2003. – 272 с.

Копець Л.В. Психологія особистості / Л.В. Копець. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – С. 360 – 374.

Лидерс А.Г. Особенности позиции практического психолога по отношению к клиенту / А.Г. Лидерс // Журнал практического психолога. – 1998. – № 9. – С. 96 – 112.

Мейгас М.М. Основы отбора профессиональных психологов / М.М. Мейгас, Ю.И. Эйкл. – Рига : Изд-во НИР, 1989. – С. 3 – 25.

Петрусинский В.В. О системном измерении профессионализма / В.В. Петрусинский // В кн. : Основы общей и прикладной акмеологии / под ред. О.О. Деркача. – М. : Наука, 2003. – С. 190 – 194.

Пов’якель Н.І. Психологічні передумови становлення позитивної Я-концепції як базової компоненти професійного самовизначення психолога / Н.І. Пов’якель, О.І. Блохіна // Психологія : збірник наукових праць. Вип. 2 (5). – К. : НПУ ім. Драгоманова, 1999. – С. 177 – 183.

Роджерс К. Эллен Вест и одиночество / К. Роджерс // Моск. психотерапевтич. журнал. – 1993. – № 3. – С. 69.

Романова Е.С. Психология профессионального становления личности : дисс. ... докт. психол. наук : 19.00.01 / Е.С. Романова. – М.,1992. – 611 с.

Чепелєва Н.В. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога / Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов’якель // Психологія : збірник наукових праць. Вип. 3. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 1999. – С. 35 – 41.

Юдчиц Ю.А. К проблеме профессиональной деформации / Ю.А. Юдчиц // Журнал практического психолога. – 2000. – № 7. – С. 35 – 42.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.