DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158965

ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ АСЕРТИВНИХ І НЕАСЕРТИВНИХ ОСІБ

Наталія Подоляк

Анотація


У статті презентовано результати емпіричного дослідження взаємозв’язку показників асертивності особистості з показниками самоактуалізації. Дослідження самоактуалізації дало змогу отримати важливу інформацію про асертивні прояви особистості та внутрішній особистісний потенціал її саморозвитку.


Ключові слова


асертивність; показники асертивності; самоактуалізація; саморозвиток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / Абрахам Гарольд Маслоу ; [пер. с англ. А.М. Татлыбаевой]. – СПб. : Евразия, 1997. – 430 с.

Маслоу А.Г. Мотивация и личность / Абрахам Гарольд Маслоу ; [пер. с англ. А.М. Татлыбаевой]. – СПб. : Евразия 1999. – 478 с.

Мэй Р. Проблемы тревоги / Ролло Мэй. – М. : Издательство ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432 с.

Перлз Ф. Опыты психологии самопознания (Практикум по гештальттерапии) / Фредерик Перлз. – Изд-во : Гиль-Эстель, 1993. – 240 с.

Саннікова О.П. Діагностика асертивності : результати апробації методики “ТОКАС” / Ольга Павлівна Саннікова, Олександр Ілліч Санніков, Наталія Михайлівна Подоляк // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Тематичний спецвипуск : “Традиції та новації сучасної освіти в Україні”. – 2013. – № 3/СХІІІ. – С. 140–144.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; [вступ. ст. П.С. Гуревича]. – М. : ACT-ЛТД, 1998. – 252 с.

Шостром Э. Человек-манипулятор [Электронный ресурс] / Эверетт Шостром. – Режим доступа : http://www.koob.ru/shostrom/#books.

Perls F. Gestalt Therapy / Frederick S. Perls, Ralph Franklin Hefferline, Paul Goodman. – California, 1969.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.