DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158976

СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СІМЕЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Олена Пенькова

Анотація


У статті розкрита психологічна сутність духовних цінностей підлітків та старшокласників. У результаті проведеного дослідження виокремлені фактори, що впливають на розвиток духовності, представлена характеристика структурних елементів духовної сфери, розроблена методика, за допомогою якої стала можлива реалізація поставлених завдань.


Ключові слова


духовні цінності; духовність; духовна сфера

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершин духовності : [монографія] / М.Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк ; за ред. Л.М. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

Савчин М.В. Духовна парадигма психології / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2013. – 252 с.

Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / В.Я. Титаренко. – М. : Мысль, 1987. – 352 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.