DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159017

ФЕНОМЕН САМОСТАВЛЕННЯ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Іванна Андрійчук

Анотація


У статті проаналізовано феномен самоставлення у структурі особистості підлітка. Доведено, що у підлітковому віці в розвитку самоставлення відбуваються суттєві зміни, котрі характеризують його якісно новий рівень. Обґрунтовано, що особливістю підліткового віку є формування самостійних уявлень про самого себе і про навколишніх. Представлено результати емпіричного дослідження, які характеризують особливості самоставлення у структурі особистості старших підлітків.


Ключові слова


особистість; старший підліток; самосвідомість; самоставлення; самооцінка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.

Колышко A.M. Психология самоотношения : учеб. пособие / А.М. Колышко. – Гродно : ГрГУ, 2004. – 102 с.

Левченко І.М. Зміни себе сам : розробка корекційних занять / І.М. Левченко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 27 – 36.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. – К. : ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.

Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И. Сарджвеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 204 с.

Собкин В.С. Структурные компоненты Я-концепции подростка / В.С. Собкин, О.С. Маркина // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 44 – 53.

Старовойтенко Е.Б. Модели развития индивидуального отношения к себе / Е.Б. Старовойтенко // Мир психологии. – 2011. – № 1. – C. 55 – 69.

Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 284 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

Трофименко Н.Є. Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Н.Є. Трофименко – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Psihologia/5_trofimenko%20n.je.doc.htm

Чепіга Л.П. Розвиток Я-концепції в підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у початковій школі : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Л.П. Чепіга. – Одеса, 2002. – 20 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.