№ 37 (2015)

DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.2015

Зміст

Статті

ФЕНОМЕН САМОСТАВЛЕННЯ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА PDF
Іванна Андрійчук
МОТИВАЦІЯ САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Тетяна Партико
ВІКОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯК ЧИННИК САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Тетяна Яблонська
ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ РЕФЛЕКСІЇ ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
Ірина Яворська-Вєтрова
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ (ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ) PDF
Андрій Галян
ПСИХІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
Мар’яна Гринців
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Віра Дуб
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Зоряна Адамська
ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АТО PDF
Мар’яна Єсип, Юлія Пильо
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО ЖИТТЯ В МИРНИХ УМОВАХ PDF
Марія Попіль
ЗАСТОСУВАННЯ ІМАГІНАТИВНИХ ТЕХНІК ПРИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПТСР В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ PDF
Христина Турецька
ПСИХОЛОГІЯ ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ігор Галян
СУБ’ЄКТИВНА КАРТИНА ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ НАСТАНОВЛЕННЯ ДО БІДНОСТІ PDF
Софія Грабовська, Наталя Шульц
СТАТЕВІ ТА ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ СХИЛЬНОСТІ ДО МАНІПУЛЯЦІЇ PDF
Наталія Гребінь
ЯВИЩЕ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Оксана Кормило
РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Марія Шпак
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ PDF
Вікторія Олексюк
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ДИСФУНКЦІЙНОЇ СІМ’Ї PDF
Руслана Чіп
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ВЗАЄМИНИ ЗІ СВОЇМИ МАЙБУТНІМИ ДІТЬМИ У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ PDF
Роман Хавула
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Геннадій Стасюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СЕЛФІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Наталія Калька, Лідія Орищин
ДЕФОРМАЦІЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Василь Черепущак