DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159018

МОТИВАЦІЯ САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ

Тетяна Партико

Анотація


Досліджено мотиваційні чинники формування когнітивного, емоційного та конативного компонентів самоставлення в осіб літнього віку, які залучені до організованого навчання. Виявлено, що найбільше мотиваційних впливів зазнають конативна та когнітивна складові самоставлення. З’ясована роль мотивів комфорту, спілкування, загальної активності, творчої активності та соціального статусу у формуванні самоставлення.


Ключові слова


самоставлення; мотивація; пізня дорослість; навчання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анцыферова Л.И. Психология старости : особенности развития личности в период поздней взрослости / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 3. – С. 86 – 99.

Ермолаева М.В. Психолого-педагогическое сопровождение пожилого человека : субъектный подход : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / М.В. Ермолаева. – М., 2010. – 53 с.

Крапивина О.В. Особенности самоотношения у женщин, переживающих кризис пожилого возраста / О.В. Крапивина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2011. – Т. 16. – Вып. 1. – С. 389 – 390.

Краснова О.В. Социальная психология старения : учеб. пособие / О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. – М. : Академия, 2002. – 288 с.

Лидерс А.Г. Кризис пожилого возраста: гипотеза о его психологическом содержании / А.Г. Лидерс // Психология зрелости и старения. – 2000. – № 2. – С. 6 – 11.

Минигалиева М.Р. Личностные типы и социальные контакты людей позднего возраста / М.Р. Минигалиева // Психология зрелости и старения. – 2000. – № 2. – С. 75 – 88.

Петрова Н.Н. Психосоциальная адаптация в кризисном возрастном периоде / Н.Н. Петрова // Журнал прикладной психологии. – 1999. – № 4. – С. 17 – 20.

Рыжов Б.Н. Системная периодизация развития / Б.М. Рыжов // Системная психология и социология. – 2012. – № 5 (1). – С. 5 – 25.

Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И. Сарджвеладзе. – Тбилиси : «Мецниереба», 1989. – 204 с.

Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 288 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.