DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159026

ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АТО

Мар’яна Єсип, Юлія Пильо

Анотація


Виявлена відмінність в особливостях самоактуалізації осіб з різним рівнем стресостійкості в період проведення АТО. З’ясовано, що в кожної третьої опитаної людини спостерігається зниження рівня стресостійкості. Особи з меншою опірністю до стресових ситуацій стають менш чутливими до власних потреб: індивіди ігнорують власні бажання та виявляють сором у ситуаціях, коли необхідно поінформувати навколишніх про свої думки та переживання.


Ключові слова


самоактуалізація; стресостійкість; сенситивність; потреби; рання дорослість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

Вахромов Е.Е. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации / Е.Е. Вахромов. – М. : Международная педагогическая академия, 2001. – 329 с.

Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченко. – СПб., 2005. – 258 с.

Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л.А. Коростылева. – СПб. : Речь, 2005. – 222 с.

Леви Л. Эмоциональный стресс / Л. Леви. – Л. : Медицина, 1970. – 326 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. – М. : Смысл, 1999. – 425 с.

Практикум по психологии состояний : учеб. пособие / ред. А.О. Прохоров. – СПб. : Речь, 2004. – С. 34 – 62.

Психология личности / сост. Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова. – М. : Геликон, 1995. – 307 с.

Стрілецька І.І. Самоактуалізація як інтегративна риса особистості / І.І. Стрілецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 32 – 34.

Янчук В.А. Постмодернистская социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива в научном объяснении психологической феноменологии / В.А. Янчук // Методология и история психологии. – 2008. – Т. 3. – Выпуск 1. – С. 179 – 194.

Ященко Е.Ф. Психологические особенности самоактуализации и субъективного благополучия профессионалов в сфере образования и культуры / Е.Ф. Ященко // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10 – 7. – С. 1602 – 1606.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.