ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Вікторія Олексюк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159034

Ключові слова:

особистість, узалежнена поведінка, кіберадикція, підлітковий вік, потреба у спілкуванні

Анотація

Статтю присвячено висвітленню сутності, симптоматики, причин розвитку Інтернет-залежності, розглянуто механізми формування психологічної залежності від рольових комп’ютерних ігор, зазначено особливості впливу кіберадикції на становлення особистості підлітків. Проаналізовано результати експериментального дослідження розвитку потреби у спілкуванні в узалежнених дітей.

Біографія автора

Вікторія Олексюк

доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат психологічних наук

Посилання

Белинская Е.П. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, результаты / Е.П. Белинская, А.Е. Жичкина // Образование и информационная культура : социологические аспекты / Рос. Акад. образования, Центр социологии образования РАО ; под ред. В.С. Собкина. – М. : Центр социологии образования РАО, 2000. – С. 395 – 430.

Бондаровська В.К. Психологічні аспекти використання комп’ютера. Небезпека нових інформаційних технологій та розвиток здібностей дітей за допомогою комп’ютера / В.М. Бондаровська // Психолог. – 2005. – № 25 (липень). – С. 5 – 62.

Бурлаков Н.В. Homo Gamer. Психология компьютерных игр / Н.В. Бурлаков. – М. : Независимая фирма «Класс», 2000. – 213 с.

Бурова В.А. Механизмы формирования интернет-аддикции / В.А. Бурова, В.И. Есаулов // Материалы XIII съезда психиатров России. – М. : [б.в.], 2000. – С. 290 – 291.

Жичкина А.Е. Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности подростков-пользвателей Интернета / А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская // Образование и информационная культура : социологические аспекты / Рос. Акад. образования, Центр социологии образования РАО ; под ред. В.С. Собкина. – М. : Центр социологии образования РАО, 2000. – С. 431 – 460.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М. : Сфера, 2004. – 464 с.

Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник / В.В. Москаленко. – вид. 2-ге, виправлене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Образование и информационная культура: социологические аспекты / Рос. Акад. образования, Центр социологии образования РАО ; под ред. В.С. Собкина. – М. : Центр социологии образования РАО, 2000. – 459 с. – (Труды по социологии образования ; Т. 5, Вып. 7).

Reid E.M. Electropolis: Communication and Community On Internet Relay Chat. 1991 [Electronic resource] / E.M. Reid. – Retrieved from : http://cyber.eserver.org/reid.txt.

Suler J. The psychology of text relationships / J. Suler // Online counselling : A handbook for mental health professionals (R. Kraus, J. Zack & G. Striker, Eds). – London : Elsevier Academic Press, 2004. – Р. 19 – 50.

The American Psychiatric Publishing Textbook of Forensic Psychiatry [Electronic resource] / Robert I. Simon, Liza H. Gold. – 2010. – 726 р. – (eBook)

Young K. Internet addiction: Symptoms, evaluation and treatment / K. Young. In L. VandeCreek & T. Jackson (Eds.), Innovations in clinical practice: A source book, 17. – Sarasota, Florida : Professional Resource Press, 1999. – Р. 19 – 31.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті