DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159035

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ДИСФУНКЦІЙНОЇ СІМ’Ї

Руслана Чіп

Анотація


У статті розглянуто сучасні наукові підходи до проблеми розвитку особистості в умовах дисгармонії сімейних взаємин та порушення системи сімейного виховання. Висвітлено основні аспекти становлення ідентичності як динамічного утворення особистості Проаналізовано особливості впливу сімейних дисфункцій на розвиток ідентичності підлітка. Зосереджено увагу на особливостях і функціях конфлікту як специфічного виду взаємодії батьків і дітей.


Ключові слова


особистість; ідентичність; підлітковий вік; дисфункційна сім’я; конфліктна взаємодія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буленко Т.В. Тенденції розвитку української сім’ї та її проблеми на сучасному етапі / Т.В. Буленко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2001. – Т. ІІІ, Ч. 4. – С. 20 – 24.

Городнова Н.М. Соціально-психологічні чинники становлення статево рольової ідентифікації підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Н.М. Городнова. – К., 2006. – 24 с.

Кікінежді О.М. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості : монографія / О.М. Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 400 с.

Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия : семья как терапевт / Н. Пезешкиан ; [пер. с англ., нем.]. – М. : Издательство Март, 1996. – 336 с.

Радчук Г.К. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків. Навчально-методичний посібник / Г.К. Радчук, О.В. Тіунова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 120 с.

Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. – [3-е изд.]. – СПб. : Питер, 2001. – 656 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; [пер. с англ. А.В. Толстых]. – М. : Прогресс, 1996. – 344 с.

Яблонська Т.М. Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин : монографія / Т.М. Яблонська. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 444 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.