DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159039

ДЕФОРМАЦІЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Василь Черепущак

Анотація


У статті аналізується зміст спрямованості особистості та його деформація, що може стати передумовою злочинної поведінки. Стверджується, що деформація спрямованості виявляється у порушенні вибору дії на стадії її ініціації при ухваленні рішення злочинцем. Доведено, що формуванню мотиву злочинної поведінки відповідає блок компонентів: потребовий, блок «внутрішніх фільтрів», цільовий блок. Констатовано, що у структурі мотиву конкретного кримінального вчинку представлені всі компоненти спрямованості. Вони є основними детермінантами мотиваційної структури особистості злочинця, а їх деформація визначає його злочинну поведінку.


Ключові слова


деформація; злочинець; злочинна поведінка; особистість; спрямованість особистості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонян Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю.М. Антонян. – М. : Юристъ, 1996. – С. 147.

Горьковая И.А. Основы судебно-психологической экспертизы : учеб. пособие / И.А. Горьковая. – М. : Наука, 2003. – 128 с.

Криминология : учеб. пособие / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – М. : Речь, 2000. – С. 162 – 164.

Прикладная юридическая психология : учеб. пособие / под ред. А.М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 10 – 45.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – С. 511 – 531.

Рыбальская В.Я. Генезис преступления / В.Я. Рыбальская. – Иркутск : Форум – ИНФРА-М, 1998. – С. 79.

Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред. В.А. Ядова. – Л. : Наука, 1989. – С. 189.

Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии / Ф.С. Сафуанов. – М. : Смысл, 2003. – 300 с.

Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности / О.Д. Ситковская. – М. : Норма, 1998. – С. 243.

Ситникова А.Е. Представленность в сознании структуры мотива как предмет судебно-психологической экспертизы : [монография] / А.Е. Ситникова, А.В. Ермолин. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 118 с.

Скляров С.В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение / С.В. Скляров. – М. : Изд-во РПА, 2000. – 279 с.

Словарь-справочник по криминологии и юридической психологии / авт.-сост. В.А. Ананич, О.П. Колчегонова. – Мн. : Амалфея, 2003. – 712 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.