DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.39.159042

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Лілія Вовк

Анотація


Стаття присвячена висвітленню соціально-психологічних аспектів міграційних процесів у сучасному суспільстві. Мета статті полягає у визначенні особливостей соціально-психологічної реабілітації дітей вимушених переселенців. Зазначено основні проблеми, які порушують нормальну життєдіяльність людей, а також можливі наслідки негативних впливів на особистість.


Ключові слова


діти-мігранти; соціалізація; ресоціалізація; соціально-психологічна реабілітація; спілкування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєнкова В.Л. Вітчизняний практичний досвід надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги / В.Л. Андрєєнкова, В.Г. Панок // Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : [навчально-методичний посібник]. – К. : Агентство «Україна», 2015. – С. 40 – 49.

Гукаленко О.В. Теоретико-методологические основы педагогической поддержки и защиты учащихся-мигрантов в поликультурном образовательном пространстве : автореф. дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / О.В. Гукаленко ; Рост. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д., 2000. – 47 с.

Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога / Л.М. Завацька. – К. : Видав. Дім «Слово», 2008. – 240 с.

Коррекционная педагогика / авт. кол. И.А. Зайцева, B.C. Кукушин, Г.Г. Ларин, H.A. Румега, В.И. Шахотина ; под ред. B.C. Кукушина. – Ростов н/Д. : Издательский центр «МарТ», 2002. – 304 с.

Мигович І.І. До питання про зміст професійної підготовки фахівців соціальної сфери / І.І. Мигович // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем. – Ужгород : Art Line, 2003. – С. 227 – 230.

Тінякова А.І. Адаптація внутрішньо переміщених дітей до нових умов життя / А.І. Тінякова, Т.Б. Гніда, Т.О. Разводова // Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : [навчально-методичний посібник]. – К. : Агентство «Україна», 2015. – С. 77 – 84.

Ткалич М.Г. Гендерна психологія : [навч. посіб.] / М.Г. Ткалич. – К. : Академвидав, 2011. – 248 с.

Штомпка П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социологические исследования. – 2001. – № 1. – С. 6 – 16.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.