№ 39 (2016)

DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.39.2016

Зміст

Статті

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Зоряна Борисенко, Любов Гаврищак
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЯ PDF
Валентина Стець
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ PDF
Лілія Вовк
ЗНАЧЕННЯ ДІАДНОГО КОПІНГУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Олена Шатинська
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК У РОБОТІ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ДІТЬМИ PDF
Андрій Гринечко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ PDF
Олена Галян
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В ПЕРІОД КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Галина Бандура
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Роман Хавула
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ В ОСІБ ПІЗНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ PDF
Світлана Мащак
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Ігор Галян
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Галина Лялюк
ВИВЧЕННЯ СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ДО УЧНІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ PDF
Євгенія Сухраменда