DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.39.159046

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В ПЕРІОД КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ

Галина Бандура

Анотація


У статті описується одна із ефективних форм подолання кризи ідентичності у період дорослішання – тренінг, який спрямований на формування розуміння учасниками власного «Я», прийняття себе, подолання значних розбіжностей між «Я-реальним» та «Я-ідеальним», розвиток навичок самовизначення підлітків, оволодіння навичками саморегуляції, емоційної стійкості в умовах кризи ідентичності. Розкрито доцільність психолого-педагогічного впливу на формування персональної ідентичності. 


Ключові слова


ідентичність; персональна ідентичність; криза ідентичності; самопізнання; самовизначення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками / Л.Ф. Анн. – СПб. : Питер, 2007. – 271 с.

Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: аналитический обзор / Н.Р. Битянова. – М. : Московский психолого-социальный институт : Флинта, 1998. – 48 с.

Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / Э. Эриксон ; [пер. с англ. А.В. Толстых (общ. ред. и предисл.). – 2-е изд.]. – М. : Флинта, 2006. – 341 с.

Зайцева Т.Б. Тория психологического тренинга / Т.Б. Зайцева. – СПб. : Речь, 2002. – 80 с.

Осипова А.А. Общая психокоррекция : [учебное пособие] / А.А. Осипова. – М. : Сфера, 2002. – 510 с.

Фопель К. Психологические группы : рабочие материалы для ведущего : [практическое пособие] / К. Фопель. – М. : Генезис, 2004. – 256 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.