DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.41.159061

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТРИВОЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Тарас Гаврилишин

Анотація


Стаття присвячена вивченню питання тривожності в учнів-ліцеїстів при зміні соціальних відносин, які представляють для них деколи труднощі. Тривожний стан, емоційна напруженість, повʼязані головним чином з появою нового колективу, педагогів, нового стилю навчальної діяльності і ритму життя. Така тривога є дифузною і поведінково може виявлятися у загальній дезорганізації діяльності, що порушує її спрямованість і продуктивність.


Ключові слова


тривожність; емоційна напруженість; тривожні ситуації; дезорганізація діяльності; невротичні риси особистості; рівні тривожності

Повний текст:

PDF

Посилання


Almanakh psykholohichnykh testiv [Almanac of psychological tests]. (1999). (рр. 64–68). Moskva: «KSP» [in Russian].

Arakelov, N., & Shyshkova, N. (1998). Tryvozhnist: metody yii diahnostyky i korektsii [Anxiety: Methods of Diagnosis and Correction]. Visnyk MU, siryi. Psykholohiia – Bulletin MS, gray. Psychology, 1, 18 [in Ukrainian].

Babych, N.I. (1999). Osoblyvosti pershoho vrazhennia pro inshu liudynu u molodshykh shkoliariv [Features of the first impression of another person in junior pupils]. Pytannia psykholohii – The question of psychology, 2, 27 [in Ukrainian].

Bitiakova, M.R. (1997). Orhanizatsiia psykholohichnoi roboty v shkoli [Organization of Psychological Work at School], (рр. 77–79). M.: Doskonalist [in Ukrainian].

Breslav, H.M. (1998). Emotsiina osoblyvist formuvannia osobystosti v dytynstvi: Norma i vidnoshennia [Emotional specialist personality formation in childhood: Norm and attitudes], (рр. 111–113). M.: Pedahohika [in Ukrainian].

Bodalova, A.A., & Stolina, V.V. (Eds.). (1997). Zahalna psykhodiahnostyka: osnovy psykhodiahnostyky, nemedychnoi terapii i psykholohichnoho konsultuvannia [General psychodiagnostics: Basis of psychodiagnostics, non-medical therapy and psycho-medical consultation]. M.: Vyd-vo MILIHRAMU [in Ukrainian].

Kahan, M.S. (1998). Svit spilkuvannia: Problema mizhsubiektyvnykh vidnosyn [The world of communication: The problem of interpersonal relationships], (рр. 37–38). M.: Politizdat [in Ukrainian].

Kozlova, E.V. (1997). Tryvoha – yak odna z osnovnykh problem, shcho vynykaiut u dytyny v protsesi sotsializatsii [Anxiety – as one of the main problems that arises in the process of socialization of a child]. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii – Theoretical and applied problems of psychology, (рр. 18–30). Stavropol [in Ukrainian].

Matvieieva, L.V. (1996). Komunikatyvnyi akt v umovakh oposeredkovanoho spilkuvannia [Communicative act in conditions of communication]. Visnyk MU. Psykholohiia – Bulletin MS. Psychology, 4 [in Ukrainian].

Khorni, K. (1997). Nashі vnutrishni konflikty. Konstruktyvna teoriia nevroziv [Our internal conflicts. Constructive theory of neuroses], (рр. 42–54). Lan: N.p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альманах психологічних тестів. – М. : «КСП», 1999. – С. 64 –68.

Аракелов Н., Шишкова Н. Тривожність: методи її діагностики і корекції / Н. Аракелов, Н. Шишкова // Вісник МУ, сірий. Психологія. – 1998. – № 1. – С. 18.

Бабич Н.І. Особливості першого враження про іншу людину у молодших школярів / Н.І. Бабич // Питання психології. – 1999. – № 2. – С. 27.

Бітякова М.Р. Організація психологічної роботи в школі / М.Р. Бітякова. – М. : Досконалість, 1997. – С. 77–79.

Бреслав Г.М. Емоційна особливість формування особистості в дитинстві: норма і відношення / Г.М. Бреслав. – М. : Педагогіка, 1998. – С. 111–113.

Загальна психодіагностика: основи психодіагностики, немедичної терапії і психологічного консультування / під ред. А.А. Бодальова, В.В. Століна. – М. : Вид-во МІЛІГРАМУ, 1997. – 304 c.

Каган М.С. Світ спілкування: проблема міжсубʼєктивних відносин / М.С. Каган. – М. : Політіздат, 1998. – С. 37–38.

Козлова Е.В. Тривога – як одна з основних проблем, що виникають у дитини в процесі соціалізації / Е.В. Козлова // Теоретичні і прикладні проблеми психології :збірка статей. – Ставрополь, 1997. – С. 18–30.

Матвєєва Л.В. Комунікативний акт в умовах опосередкованого спілкування / Л.В. Матвєєва // Вісник МУ. Психологія. – 1996. – № 4. – 30 с.

Хорні К. Наші внутрішні конфлікти. Конструктивна теорія неврозів / К. Хорні. – Лань, 1997. – С. 42–54.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.