DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.41.159069

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Ірина Орищак

Анотація


У статі подані результати емпіричного дослідження з метою виявлення мотивів навчальної діяльності ліцеїстів, спрямованих у життєві перспективи. Визначена мотивація навчання ліцеїстів, мотиви вибору професії,проаналізовані ступінь значущості мотиваційних спонукань вибору професії, як основи становлення життєвих перспектив старшокласників.


Ключові слова


мотиви; самовизначення; життєві перспективи; структура особистості; потреби самореалізації; самовираження; ієрархічна система цінностей; мотиваційні настанови; соціальна орієнтація особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Aseev, V., & Amonashvilli, M. (1999). Problema motivatsii i lichnost. Teoreticheskie problemy psikhologii lichnosti [The problem of motivation and personality. Theoretical problems of personality psychology]. Moscow: Izdatelstvo «Nauka» [in Russian].

Barbutto, D., Sokolov, R., & Sydorenko, O. (2007). Motyvatsiia [Motivftion]. Psykholoh – Psychologist, 10, 16–19 [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M.Y. (2005). Hromadske vykhovannia [Public education]. Psykholohichnyi dovidnyk uchytelia ‒ Psychological guide to the teacher. V. Andriievska, S. Maksymenko (Eds.). Kyiv: Hlavnyk [in Ukrainian].

Savchyn, M., & Vasylenko, L. (2005). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Kyiv: Akademvydavnytstvo [in Ukrainian].

Gusyeva, Ye.A. (1995). Motivatsiya kak komponent psikhologicheskoy komfortnosti i ee kontrol v uchebnoy deyatelnosti [Motivation as a component of psychological comfort and its control in educational activities]. Moscow: VLADOS [in Russian].

Klymyshyn, O. (2000). Dukhovnyi rozvytok yak faktor samopiznannia osobystosti [Spiritual development as a factor of self-knowledge of the individual]. Zbirnyk naukovykh prats filosofii, sotsiolohii, psykholohii – Collection of scientific works of philosophy, sociology, psychology (Issue 5, part 2), (pp. 3–7). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Kostiuk, H.S. (1989). Navchannia i rozvytok osobystosti. – Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Training and personal development. ‒ Educational process and mental development of the individual]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Pokas, V. (2007). Problemy moralnoho rozvytku starshoklasnykiv [Problems of moral development of senior pupils]. PsykholohPsychologist, 17, 18–23 [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M.Y., Yablonska, T.M., Lypynenko L.I., еt al. (2004). Psykholoho-pedahohichni umovy vykhovannia hromadianskoi spriamovanosti v yunatskomu vitsi [Psychological and pedagogical conditions for the education of civic orientation in adolescence]. M.Y. Boryshevski (Ed.). Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Skolko, R. (2007). Motyvy v yunatskomu vitsi [Motives in adolescence]. PsykholohPsychologist, 1, 12‒17 [in Ukrainian].

Tytarenko, T.M., & Panok, V.H. (1999). Starshyi shkilnyi vik: refleksiia, samovyznachennia, vybir profesii, zhyttievi plany [Senior school age: reflection, self-determination, career choice, life plans]. Osnovy praktychnoi psykholohii – Fundamentals of practical psychology. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Chahovets, L. (2008). Dynamika motyviv navchalnoi diialnosti u shkilnomu vitsi [Dynamics of motives of educational activity at school age]. Psykholoh ‒ Psychologist, 10, 3–7 [in Ukrainian].

Chaiuk, M. (2005). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti vypusknykiv shkoly do dorosloho zhyttia [Formation of psychological readiness of school graduates for adult life]. Psykholoh ‒ Psychologist, 7, 12–13 [in Ukrainian].

Shapoval, T. (2005). Rozvytok indyvidualnosti i motyvy uchinnia v starshomu shkilnomu vitsi [Development of the individuality and motives of studying at the senior school age]. Psykholoh ‒ Psychologist, 1, 3–7 [in Ukrainian].

Yakobson, P.M. (2009). Psikhologicheskie problemy motivatsii povedeniya cheloveka [Psychological problems of motivation of human behavior]. Psykholoh ‒ Psychologist, 4, 10–17 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асеев В. Проблема мотивации и личность. Теоретические проблемы психологии личности / В. Асеев, М. Амонашвилли. – М. : Изд-во «Наука», 1999. – 338 с.

Барбутто Д. Мотивація / Д. Барбутто, Р. Соколов, О. Сидоренко // Психолог. – 2007. – № 10. – С. 16–19.

Боришевський М.Й. Громадське виховання / М. Боришевський // Психологічний довідник учителя. Кн. 1 / упоряд. : В. Андрієвська ; за заг. ред. С. Максименка. – К. : Главник, 2005. – 543 с.

Вікова психологія: навч. посібник / М. Савчин, Л. Василенко. – К. : Академвидавництво, 2005. – 359 с.

Гусєва Є.А. Мотивация как компонент психологической комфортности и ее контроль в учебной деятельности / Є. Гусєва. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 475 с.

Климишин О. Духовний розвиток як фактор самопізнання особистості / О. Климишин // Збірник наукових праць філософ., соціолог., психолог. – Випуск 5, ч. 2. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 3–7.

Костюк Г.С. Навчання і розвиток особистості. – Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. Костюк. – К. : Радянська школа, 1989. – 415 с.

Покась В. Проблеми морального розвитку старшокласників / В. Покась // Психолог. – 2007. – № 17. – С. 18–23.

Психолого-педагогічні умови виховання громадянської спрямованості в юнацькому віці : наук.-метод. посібник / М.Й. Боришевський, Т.М. Яблонська, Л.І. Липиненко та ін. ; за заг. ред. М.Й. Боришевського. – К. : Міленіум, 2004. – 357 с.

Сколко Р. Мотиви в юнацькому віці / Р. Сколко // Психолог. – 2007. – № 1. – С. 12–17.

Титаренко Т.М., Панок В.Г. Старший шкільний вік: рефлексія, самовизначення, вибір професії, життєві плани / Т.М. Титаренко, В.Г. Панок // Основи практичної психології. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.

Чаговець Л. Динаміка мотивів навчальної діяльності у шкільному віці / Л. Чаговець // Психолог. – 2008. – № 10. – С. 3–7.

Чаюк М. Формування психологічної готовності випускників школи до дорослого життя / М. Чаюк // Психолог. – 2005. – № 7. – С. 12–13.

Шаповал Т. Розвиток індивідуальності і мотиви учіння в старшому шкільному віці / Т. Шаповал // Психолог. – 2005. – № 1. – С. 3–7.

Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. Якобсон // Психолог. – 2009. – № 4. – С. 10–17.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.