DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.43.159084

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ УЧНІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Наталія Каут

Анотація


Анотація. Тема цієї статті присвячена проблемі вивчення особливостей роботи психолога з розвитку пізнавальної діяльності учнів з ДЦП. Дослідження є актуальним, оскільки дитячий церебральний параліч (ДЦП) – одне з важких порушень психофізичного розвитку дітей. Воно виявляється у порушеннях рухових функцій центрального (мозкового) походження, мовленнєвого апарату, а також в ускладненні формування окремих психічних функцій та особистості, а часто й у зниженні різною мірою інтелекту. Проведено емпіричне дослідження на вивчення пізнавального розвитку учнів з ДЦП та особливості роботи з ними. Запропоновано напрями корекційної програми для розвитку пізнавальних процесів.


Ключові слова


дитячий церебральний параліч; дизонтогенез; дефіцитарний розвиток; затримка психічного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevtsov, A.H., Romanenko, O.V., Khanzeruk, L.O., & Chebotarova, O.V. (2014). Dytyna z porushenniamy oporno-rukhovoho aparatu v zahalnoosvitnomu prostori: metodychni rekomendatsii fakhivtsiam z orhanizatsii ta vprovadzhennia inkliuzyvnoi formy navchannia ditei z porushenniamy funktsii oporno-rukhovoho aparatu [A child with disorders of the locomotor apparatus in the general education space: methodical recommendations for specialists on the organization and introduction of an inclusive form of training for children with disorders of the functions of the musculoskeletal system]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo» [in Ukrainian].

Obukhivska, A.H., Illiashenko, T., & Zhuk, T. (2012). Psykholohu pro ditei z osoblyvymy potrebamy u zahalnoosvitnii shkoli [Psychologist about children with special needs at a comprehensive school]. Kyiv: Redaktsii zahalnoped. hazet [in Ukrainian].

Turishcheva, L.V. (2011). Dity z osoblyvostiamy rozvytku v zvychainii shkoli [Children with peculiarities of development in a regular school]. Kharkiv: Vydavnycha hrupa «Osnova» [in Ukrainian].

Shipitcyna, L.M., & Mamaichuk, I.I. (2004). Psikhologiia detei s narusheniiami funktcii oporno-dvigatelnogo apparata [Psychology of children with impaired functions of the musculoskeletal system]. Moskva: VLADOS [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дитина з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітньому просторі : методичні рекомендації фахівцям з організації та впровадження інклюзивної форми навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату : навч.-метод. посіб. / А.Г. Шевцов, О.В. Романенко, Л.О. Ханзерук, О.В. Чеботарьова ; за заг. наук. ред. А.Г. Шевцова. ‒ К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 200 с.

Обухівська А.Г. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загальнопед. газет, 2012. ‒ 128 с. ‒ (Бібліотека «Шкільного світу»).

Туріщева Л.В. Діти з особливостями розвитку в звичайній школі / Л.В. Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 111 с. – (Серія «Психологічна служба школи»).

Шипицына Л.М. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата : учеб. пособ. / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 368 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.