№ 43 (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.43.2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF PDF

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Зоряна Борисенко
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ТВОРЧІСТЬ PDF
Галина Асєєва
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЮНАЦТВА PDF
Тарас Гаврилишин
БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ СЬОГОДЕННЯ PDF
Любов Гаврищак, Світлана Мащак
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ТА СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПОБУДОВИ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ PDF
Мар’яна Гладкевич
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ірина Гриник
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ГАРМОНІЙНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ PDF
Віра Дуб
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ УЧНІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ PDF
Наталія Каут
ДЕЗАДАПТОВАНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Ірина Мосевич
СТРУКТУРА АСЕРТИВНОСТІ З ПОЗИЦІЇ КОНТИНУАЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПІДХОДУ PDF
Наталія Подоляк
ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДСЕСТЕР PDF
Марія Попіль, Ірина Левицька
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Олеся Ригель, Олександр Посацький
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ФАКТОРИ ГОТОВНОСТІ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ PDF
Валентина Стець
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Євгенія Сухраменда
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Роман Хавула