ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Автор(и)

  • Олена Галян
  • Зоряна Борисенко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.47.229340

Ключові слова:

виробнича практика; якість практичної підготовки; готовність до професійної діяльності; професійна адаптація; професійні компетентності; особистісна цінність професійної діяльності

Анотація

Анотація. Мета статті полягає у розкритті науково-прикладних питань організації та змісту виробничої практики як компоненти підготовки студентів-психологів до здійснення професійної діяльності. У статті виробнича практика постала складовою освітнього процесу, практико-спрямованим елементом набуття професійних компетентностей та середовищем формування ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності. Основні узагальнення зроблено на основі використання таких методів: аналіз продуктів діяльності (звіти з практики); спостереження за роботою студентів під час реалізації професійних функцій на базах практики; проєктування чинників успішності та критеріїв якості процесу набуття студентами професійних компетентностей; аналіз запитів студентів до керівника-консультанта з проблемних питань виконання завдань, передбачених змістом практики; професійного самовизначення з огляду на «занурення» в професію. Отримані результати засвідчили: змістовий аспект програми практики визначається потребою об᾿єктивації знаннєвого компонента підготовки студентів у практичних уміннях розв᾿язувати завдання професійної діяльності; логіка етапності у конструюванні їх діяльності під час апробації психотехнологій надання психологічної допомоги найоптимальніше узгоджується з логікою пропрацювання проблем клієнта та його запиту, формулювання завдань уможливлює їх виконання на індивідуально-творчому та особистісно-діяльнісному рівнях. Визнано залежність змістово-процесного контексту завдань виробничої практики та якісних показників професійної ідентифікації і адаптації здобувачів до нової соціальної ролі – психолога. З-поміж них: професіоналізація мислення, особистісно-ціннісне ставлення до професійної діяльності, актуалізація особистісних ресурсів опановування професійними компетентностями, інтеграція особистісних і професійних якостей, здатність до саморефлексії, мотивація до саморозвитку в професії.

Біографії авторів

Олена Галян

доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний універ-ситет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (halyane@ukr.net)

Зоряна Борисенко

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (adurkalets@ukr.net)

Посилання

Vintiuk, Yu. (2016). Profesiina pidhotovka maibutnikh psykholohiv: problema ta yii skladovi [Future psychologists᾿ professional training: problem and its components]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity ‒ Pedagogy and psychology of vocational education, 3, 92–102 [in Ukrainian].

Kuzikova, S. (2011). Psykhokorektsiina praktyka [Psychocorrectional practice]. Sumy: MakDen [in Ukrainian].

Zhuravlova, L., & Maziar, O. (Eds.). (2015). Navchalna ta vyrobnycha praktyka z psykholohii [Training and production practice in psychology]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Pro planuvannia diialnosti, vedennia dokumentatsii i zvitnosti usikh lanok psykholohichnoi sluzhby systemy osvity Ukrainy: lyst MON Ukrainy vid 24.07.2019 № 1/9-477 [About planning of activity, conducting documentation and the reporting of all links of psychological service at system of education of Ukraine: letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated July 24, 2019 № 1/9-477]. (2019). Retrieved from https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/ [in Ukrainian].

Muzyka, O. (Ed.). (2010). Profesiino-oriientovani zavdannia z psykholohii [Professionally-oriented tasks in psychology] (3 ed., rev.). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Radchuk, H. (Ed.). (2017). Systema praktyk u profesiinii pidhotovtsi psykholohiv [The system of practices in professional training of psychologists]. Ternopil: TNPU [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 053 Psykholohiia. Osvitnii stupin: mahistr [Standard of higher education in specialty 053 Psychology. Educational degree: master]. (2019). Kyiv. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf [in Ukrainian].

Campitelli, G., & Gobet, F. (2011). Deliberate Practice: Necessary But Not Sufficient. Current Directions in Psychological Science, 20 (5), 280–285. doi: https://doi.org/10.1177/0963721411421922.

Dunlosky, J., Rawson, K.A., Marsh, E.J., Nathan, M.J., & Willingham, D.T. (2013). Improving Students᾿ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14 (1), 4–58. doi: https://doi.org/10.1177/1529100612453266.

Roediger, H.L. (2013). Applying Cognitive Psychology to Education: Translational Educational Science. Psychological Science in the Public Interest, 14 (1), 1–3. doi: https://doi.org/10.1177/1529100612454415.

American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning. Retrieved from http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

Статті