ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ЩОДО ПЕРЕБУДОВИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ СКЛАДОВИХ ОБРАЗУ СВІТУ

Автор(и)

  • Валентина Стець

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.47.229350

Ключові слова:

вимушена міграція; переселенці; психологічне консультування; образ світу; ціннісно-смислова сфера

Анотація

Анотація. У статті аналізується зміст психологічної допомоги переселенцям у контексті зміни ціннісно-смислових складових образу світу. Для пізнання психологічних колізій, які супроводжують міграційні процеси, необхідне використання такого підходу, який, на відміну від традиційного розуміння психіки в її регуляцитивній функції (як відображення, що забезпечує адаптацію до нових умов) дав би змогу побачити її як найважливішу ланку в механізмі самоорганізації людини, що забезпечує її вибіркову взаємодію з навколишнім світом.

У рамках класичної парадигми проблема міграції трактується як проблема адаптації вимушених мігрантів до нового соціокультурного середовища, тобто реалізується принцип гомеостазичного варіанту функціонування людини в нових умовах. Парадигма відображення реалізує погляд на світ як «простір для життя», який треба освоїти шляхом засвоєння знань, набуття вмінь, навичок, способів мислення і досвіду, накопиченого людством. Психолог у такому випадку виступає як «вчитель» і модель успішного і адаптивного способу життєдіяльності в нових соціально-економічних і культурних умовах.

У разі вимушеної міграції виникає суперечність між усталеним образом світу, відповідними поведінковими зразками і неможливістю ефективної реалізації цих поведінкових зразків у нових умовах життя, які ще не стали умовами існування особистості.

Мігрант потребує психологічної допомоги в тому випадку, коли йому не вистачає наявних у нього ресурсів самоорганізації на входження у новий спосіб життя як складну систему властивих цій людині особливостей інформаційного, енергетичного і речового обміну з новим навколишнім середовищем. Зміст процесу консультування полягає у тому, щоб організувати допомогу людині при переході від гомеостазичного (пристосуватися до нового середовища – тут і зараз) до майбутнього – вільного, ініціативного становлення в новому для неї середовищі. Для цього середовище повинно максимально швидко трансформуватися в умови життя. Як показано в емпіричному дослідженні, активізація у період психологічного консультування розумової діяльності клієнтів, спрямованої на рефлексію ціннісно-смислового змісту нового способу життя сприяє розбудові образу світу.

Біографія автора

Валентина Стець

кандидат філософських наук, доцент кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (valentina_stec@ukr.net)

Посилання

Lazos, H.P. (2015). Psykholohichna dopomoha vnutrishno peremishchenym osobam (na prykladi roboty z pereselentsiamy z Krymu) [Psychological assistance to internally displaced persons (on the example of working with migrants from the Crimea)]. In Z.H. Kisarchuk (Ed.), Psykholohichna dopomoha postrazhdalym vnaslidok kryzovykh travmatychnykh podii: metodychnyi posibnyk – Psychological assistance to victims of crisis traumatic events: a methodical manual (pp. 26‒46). Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Lohos» [in Ukrainian].

Novokhatko, E.N. (2000). Psikhologicheskoe konsultirovanie vynuzhdennykh migrantov [Psychological counseling for forced migrants]. In T.Yu. Sinchenko & V.G. Romeka (Eds.), Psikhologicheskoe konsultirovanie: problemy, metody, tekhniki – Psychological counseling: problems, methods, techniques (pp. 271‒277). Rostov-na-Donu [in Russian].

Soldatova, G.U. (Ed.). (2002). Psikhologicheskaya pomoshch migrantam: travma, smena kultury, krizis identichnosti [Psychological assistance to migrants: trauma, culture change, identity crisis]. Moscow: Smysl [in Russian].

Stets, V.I. (2020). Spetsyfika sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii mihrantiv v pryimaiuchomu polikulturnomu suspilstvi [Specificity of social and psychological adaptation of migrants in an acceptable multicultural society]. Molod i rynok – Youth and Market, 2 (181), 133‒139 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

Статті