МОРАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Роман Хавула

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.47.229351

Ключові слова:

моральна сфера; моральні норми; моральні цінності; моральні судження; моральність; моральні орієнтири

Анотація

Анотація. У статті моральна сфера особистості розглядається як необхідна умова існування й ефективного функціонування людини в суспільстві. Підкреслюється, що моральні норми регулюють міжособистісну взаємодію, яка пов᾿язана з професійною діяльністю, а основою для ефективної взаємодії між людьми виступає моральність.

Проаналізовано моральні орієнтири як основу зрілості з позицій системно-суб᾿єктного підходу. Зазначено, що моральні цінності формуються на основі потреб людини, а цінність загалом ‒ за ставленням до того об᾿єкта, що здатний їх задовольнити. Моральні судження розглядаються як процес прийняття соціальних рішень на основі численних факторів.

Узагальнення поглядів дослідників, які займалися проблематикою моральної сфери особистості, дало змогу в межах концепції морального розвитку особистості, виокремити три стадії морального розвитку індивіда: доморальну, конвенціональну (керуються більшість членів суспільства) і постконвенційну, для досягнення якої необхідні такі чинники: соціальні контакти, високий рівень інтелекту, незалежність від авторитетів.

Визначено, що моральність – це індивідуальна властивість особистості, заснована на нормах моралі. Для формування моральності необхідні такі основні підстави: біологічна, духовна, соціальна, прагматична.

Встановлено, що вищим рівнем особистісного і професійного самовизначення є моральний, ціннісно-смисловий рівень, який чинить великий вплив на професійне самовизначення і професійне становлення людини.

Підкреслюється, що моральні орієнтири як інструмент соціальної регуляції є необхідною передумовою та ресурсом для успішного професійного становлення, відіграють найважливішу роль у протіканні професійного становлення і в ефективності професійної діяльності. Зазначено, що ключовим етапом професійного становлення при дослідженні моральних орієнтирів є здобуття вищої освіти. Виявлено, що в процесі навчання в осіб юнацького віку, моральні орієнтири відображають загальні етичні цінності, прийняті в соціумі, та служать основою для формування специфічних професійних цінностей, прийнятих у тій професії, яку опановує студент.

Біографія автора

Роман Хавула

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (romankhavula@gmail.com)

Посилання

Bandura, A. (2000). Teoriya sotsialnogo naucheniya [Social learning theory]. Saint Petersburg: Evraziya [in Russian].

Boryshevskyi, M. (2010). Doroha do sebe: vid osnov subiektnosti do vershyn dukhovnosti [The road to self: From the foundations of subjectivity to the heights of spirituality]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Bulakh, I. (2004). Psykholohichni osnovy osobystisnoho zrostannia pidlitkiv [Psychological bases of personal growth of teenagers]. (Doctor᾿s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Druzhilov, S.A. (2010). Individualnyy resurs cheloveka kak osnova stanovleniya professionalizma [Individual human resource as the basis for the formation of professionalism]. Voronezh: Nauchnaya kniga [in Russian].

Maslou, A. (1997). Na podstupakh k psikhologii bytiya. Psikhologiia bytiya [On the approaches to the psychology of being. The psychology of being]. Moscow: Refl-buk [in Russian].

Mitina, L.M. (2014). Psikhologiya lichnostno-professionalnogo razvitiya subektov obrazovaniya [Psychology of personal and professional development of educational subjects]. Moscow; Saint Petersburg: Nestor-Istoriya [in Russian].

Moskalets, V. (1996). Psykholohichni osnovy vykhovannia dukhovnosti v ukrainskii natsionalnii shkoli [Psychological bases of spirituality education in the Ukrainian national school]. (Extended abstract of Doctor᾿s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Pavelkiv, R. (2004). Rozvytok moralnoi svidomosti ta samosvidomosti u dytiachomu vitsi [Development of moral consciousness and self-awareness in childhood]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Rubinshteyn, S.L. (2003). Bytie i soznanie. Chelovek i mir [Being and consciousness. Man and the world]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Ryazhkin, A. (2020). Zrelost kak individualno-lichnostnyy resurs professionalnogo stanovleniya studentov [Maturity as an individual and personal resource for the professional development of students]. (Candidate᾿s thesis). Chelyabinsk [in Russian].

Savchyn, M.V. (2009). Moralna svidomist ta samosvidomist osobystosti [Moral consciousness and self-consciousness of the individual]. Drohobych: RVV DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Skinner, B.F. (2003). Operantnoe povedenie [Operant behavior]. In P.Ya. Galperin & A.N. Zhdan (Eds.), Istoriya psikhologii. XX vek – History of Psychology. XX century (pp. 531–568). Moscow: Akademicheskiy proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga [in Russian].

Tymosh, Yu.V. (2018). Psykhosemantyka moralnoi svidomosti osobystosti [Psychosemantics of morality of specialness]. (Candidate᾿s thesis). Lutsk [in Ukrainian].

Freyd, Z. (1989). Vvedenie v psikhoanaliz: lektsii [Introduction to psychoanalysis: lectures]. Moscow: Nauka [in Russian].

Khavula, R.M. (2015). Teoretyko-metodolohichni zasady problemy rozvytku dukhovnosti osobystosti v yunatskomu vitsi [Theoretical and methodological principles of the problem of development of spirituality of the individual in adolescence]. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka. T. VI: Psykholohiia obdarovanosti – Actual problems of psychology: collection of scientific works of the G.S. Kostyuk Institute of Psychology. Vol. VI: The Psychology of Giftedness, 11, 283‒290. Kyiv ‒ Zhytomyr: ZhDU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Erikson, E. (1996). Detstvo i obshchestvo [Childhood and society]. Saint Petersburg: Lenato; ACT; Fond «Universitetskaya kniga» [in Russian].

Tapp, J.L., & Kohlberg, L. (1971). Developing senses of law and legal justice. The Journal of Social Issues (Vol. 27, pp. 65–92).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

Статті