ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПРИТЧЕЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Тетяна Шелег

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.47.229353

Ключові слова:

емоції; емоційний інтелект; притча; іноземна мова; кордомедійність

Анотація

Анотація. Проблема емоційної грамотності особистості у сучасному світі спонукає до пошуків ефективних шляхів її розв᾿язання. Важлива роль у розвитку емоційного інтелекту відводиться освітньому процесу, оскільки під час нього студенти навчаються долати перешкоди, які заважають їх успішній діяльності та самореалізації, розпізнавати свої почуття та інших людей. Згідно з дослідженнями, інтегрування емоційної складової в освітній процес, а саме у навчання іноземної мови, дає змогу не лише досягти навчальної мети, а й сприяє розвитку емоційної сфери студента. Зазначається, що позитивні емоції підсилюють мотивацію, запам᾿ятовування та впливають на психологічний стан студента. Так реалізується принцип кордомедійності: інформація, яка проходить через серце, із залученням почуттів та емоцій, ефективно засвоюється людиною.

Тож інтегрування емоцій як позитивних, так і негативних, до процесу вивчення іноземної мови вбачається доречним та виправданим для розвитку пізнавальної і емоційної сфери студентів. Інтенсифікація позитивних емоцій на заняттях сприяє зниженню тривожності, безнадії, нудьги, гніву, послаблюючи дію механізмів психологічного захисту, що є характерними для тих, хто вивчає іноземну мову.

Обґрунтовується доцільність використання притчі як методу психологічного впливу на емоційний стан студентів під час занять з іноземної мови, аналізуються психологічні особливості роботи з нею. Притча має велику цінність завдяки своєму обсягу, лексичному та граматичному матеріалу, метафоричному значенню та глибокому психологічному сенсу, що полегшує студентам аналіз власних емоцій, думок, сприяє трансформації поглядів.

Біографія автора

Тетяна Шелег

кандидат психологічних наук, викладач кафедри іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна, індекс 18000 (tsheleg@ukr.net)

Посилання

Hromiak, R., Kovaliv, Yu., & Teremko, V. (Eds.). (2007). Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Dictionary and Reference Book Literature Studies]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Elkin, O., Masalitina, O., & Fiurst, Ya. (Eds.). (2019). Vybrani materialy mizhnarodnoi prohramy z formuvannia miakykh navychok SEE-navchannia [Selected materials of the international programme of soft skills development SEE- Studying]. Kharkiv: Dim reklamy [in Ukrainian].

Otych, O. (2018). Idei kordotsentryzmu V.O. Sukhomlynskoho v konteksti natsionalnoi bezpeky v osvitnii sferi [Ideas of cordocentrism by V.O. Sukhomlinsky in the context of national security in education]. Naukovi zapysky. Seriia «Pedahohichni nauky» – Scientific Notes. Pedagogical Sciences Series, 172, 57–62 [in Ukrainian].

Simonov, P. (1966). Chto takoe emotsiya? [What is Emotion?]. Moskva: Nauka [in Russian].

Skotna, N., & Afanasenko, V. (2019). Sotsialno-psykholohichni vytoky rozvyvalnoho prostoru osvity [Socio-psychological origins of the developmental educational environment]. Problemy humanitarnykh nauk. Seriia «Psykholohiia» – Problems of Humanities. "Psychology" Series, 45, 114–129. doi: 10.24919/2312-8437.45.197000 [in Ukrainian].

Smirnov, A., & Chikina, O. (2016). Ispolzovanie pritch v psikhologicheskoy podderzhke, motivatsii, proforientatsii [The use of parables in psychological support, motivation, career guidance]. Moskva [in Russian].

Dewaele, J.-M., & MacIntyre, P.D. (2014). The two faces of Janus? Anxiety and enjoyment in the foreign language classroom. Studies in Second Language Learning and Teaching, 4 (2), 237‒274. doi: 10.14746/ssllt.2014.4.2.5.

Goleman, D. (2009). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bloomsbury Publishing Plc.

Horwitz, E., Horwitz, M., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70 (2), 125‒132.

Konovalchuk, V.І. (2016). Cordos-mediation in solving of modern education contradictions. Innovative Solutions in Modern Science, 1 (1), 58–64.

MacIntyre, P.D. (2002). Motivation, anxiety and emotion in second language acquisition. In P. Robinson (Ed.), Individual differences and instructed language learning (pp. 45–68). Philadelphia/Amsterdam: John Benjamins.

Méndez López, M.G. (2011). The motivational properties of emotions in Foreign Language Learning. Colombian Applied Linguistics Journal, 13 (2), 43‒58. Retrieved from http://www.scielo.org.co.

Pavlenko, A. (2005). Emotions and multilingualism. New York: Cambridge University Press.

Pekrun, R., & Perry, R.P. (2014). Control-value theory of achievement emotions. In R. Pekrun & L. Linnenbrink-Garcia (Eds.), International handbook of emotions in education (pp. 120‒141). New York: Taylor & Francis.

Ross, A.S., & Rivers, D.J. (2018). Emotional experiences beyond the classroom: Interactions with the social world. Emotions in second language acquisition, 8, 103‒126.

Scovel, T. (2000). Learning new languages: A guide to second language acquisition. Boston: Heinle & Heinle.

Schupp, H.T., Stockburger, J., Codispoti, M., Junghöfer, M., Weike, A., & Hamm, A.O. (2007). Selective visual attention to emotion. Journal of Neuroscience, 27, 1082–1089. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3223-06.2007.

Shao, K., Pekrun, R., & Nicholson, L. (2019). Emotions in classroom language learning: What can we learn from achievement emotion research? Retrieved from https://www.researchgate.net.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

Статті