ОСОБЛИВОСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Ірина Гриник

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.49.255846

Ключові слова:

самопрезентація; самовираження; саморозкриття; соціальна перцепція; імідж

Анотація

Анотація. У статті здійснено теоретико-емпіричний аналіз особливостей самопрезентації особистості у студентському середовищі. Подано теоретичний аналіз основних підходів до трактування терміна «самопрезентація особистості». Визначено, що самопрезентація та її засоби є потужним механізмом не лише позитивного першого враження, а й контролем, що чітко відображається в особливостях соціального сприймання індивіда. З՚ясовано вплив самопрезентації на особливості міжособистісного спілкування, соціальне сприймання, формування іміджу особистості у соціальному та віртуальному світі.

Підкреслюється, що самопрезентація відіграє значущу роль у формуванні іміджу особистості, який складається з таких основних компонентів, як «зміна зовнішності», освоєння комунікативних технік, самоудосконалення (самоосвіта, самовиховання).

Здійснено емпіричне дослідження особливостей самопрезентації у студентської молоді. За результатами кількісного та якісного аналізу отриманих результатів виокремлено фактори і взаємозв՚язки між ними, що є ключовими у самопрезентації особистості. Виявлено високий рівень адаптивності досліджуваних студентів, зокрема, адаптивності як риси особистості, прийняття себе та інших, відчуття емоційного комфорту, прагнення бути у підпорядкуванні та нести відповідальність за власні вчинки. Крім того, зазначено високі показники поваги до себе, свого статусу у групі, а також аутосимпатії, уявлення про себе, як самоцінності. Ставлення інших людей займає високі позиції, і відповідно пов՚язане із вираженою значимістю для суб՚єкта, позитивної думки інших, схвалення вчинків, поглядів, що саме і виступає мотивацією до самопрезентації у молодих людей.

Стверджується, що досліджувані студенти сприймають віртуальне середовище як ефективний спосіб самопрезентації, який дає змогу будувати власний образ Я.

Біографія автора

Ірина Гриник

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (sirinka@ukr.net)

Посилання

Amyaga, N.V. (2009). Samoroskrytie i samopredyavlenie lichnosti v obshchenii [Self-disclosure and self-presentation of personality in communication]. Lichnost. Obshchenie. Gruppovye protsessy: cbornik obzorov – Personality. Communication. Group Processes: A Collection of Reviews (pp. 37–75). Moscow [in Russian].

Gofman, I. (1984). Predstavlenie sebya drugim [Presenting yourself to others]. Sovremennaya zarubezhnaya sotsialnaya psikhologiya. Teksty – Modern foreign social psychology. Texts (pp. 188–196). Moscow [in Russian].

Kapustyuk, O.M. (2007). Samoprezentatsiia yak zasib stvorennia pozytyvnoho imidzhu osobystosti [Self-presentation as a means of creating a positive image of the individual]. (Candidate՚s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Kononenko, A.O. (2012). Samoprezentatsiia yak vazhlyvyi rehuliator sotsialnoi povedinky subiekta [Self-presentation as an important regulator of social behavior of the subject]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – Theory and practice of modern psychology, 4, 45–49 [in Ukrainian].

Mayers, D. (2008). Sotsialnaya psikhologiya [Social psychology]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Pastushenko, O.M. (2001). Poniattia imidzhu i samoprezentatsii u sotsialnii psykholohii [The concept of image and self-presentation in social psychology]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy – Problems of general and pedagogical psychology: Collection of scientific works of G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 3 (8), 183–187. Kyiv: Hnozis [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Номер

Розділ

Статті