СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Автор(и)

  • Віра Дуб

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.49.256117

Ключові слова:

внутрішні переселенці; ціннісно-смислова сфера; соціокультурне середовище; конфлікт цінностей

Анотація

Анотація. Ціннісне самовизначення є важливою частиною та найважливішим чинником процесу соціалізації особистості. Ціннісні орієнтири виступають регулятором діяльності та поведінки людини, визначають основні напрями її активності, окреслюють стратегію життєвого шляху особистості як соціальної істоти.

Багатофункціональне і багатофакторне соціокультурне середовище впливає на складний процес формування аксіологічного вибору вимушених переселенців. У новому соціокультурному середовищі ціннісні орієнтації переселенців зазнають певних трансформацій: переосмислення власної системи цінностей, звикання до нових цінностей, прийняття нових цінностей, узгодження нових цінностей зі старими.

Період адаптації внутрішніх переселенців до нового соціокультурного середовища є досить насиченим щодо засвоєння певних цінностей та норм через їхнє включення у систему конкретних соціальних зв՚язків, які можуть породжувати певні внутрішні конфлікти через невідповідність, із вже наявними, але, як виявилось, нестабільними поглядами на життя.

Ціннісно-мотиваційна сфера є значним стимулом до переоцінки власного бачення конкретної ситуації та змін у ставленні до неї. З одного боку, це дуже важливий та корисний процес, який дає змогу вчитися обирати пріоритети для себе, навколишніх, але з іншого, така переоцінка не завжди набуває правильного напряму, інколи людина помиляється, а отже, може стати на хибний шлях, що веде до переформування ціннісної орієнтації особистості.

Ступінь узгодженості між цінностями, можливість їх реалізації визначають, наскільки повноцінно буде відбуватися процес ефективної адаптації та успішної інтеграції внутрішніх переселенців у нове соціокультурне середовище.

Проведене емпіричне дослідження виявило, що переосмислення і трансформація базових цінностей, заміна їх на цінності певного соціокультурного середовища дуже глибоко переживається переселенцями. Такі переживання відображаються в їх ціннісно-мотиваційній сфері, у якій спостерігається невизначеність, розгубленість та неузгодженість між цінностями, що проявляється у внутрішньому конфлікті і внутрішньому вакуумі. Зазначені характеристики є ознакою незадоволеності поточною життєвою ситуацією, «розриву» в системі «свідомість – буття». Досліджені особливості мотиваційно-особистісної сфери можуть негативно вплинути на соціалізацію внутрішніх переселенців у новому для них соціокультурному середовищі.

Біографія автора

Віра Дуб

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (viruneja@ukr.net)

Посилання

Kanafotska, H.P. (2013). Formuvannia tsinnostei suchasnoi liudyny: faktory, instytutsii, skladovi ta chynnyky vplyvu [Formation of values of modern man: factors, institutions, components and factors of influence]. Mekhanizmy upravlinnia rozvytkom orhanizatsiinoi kultury ZNZ: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 4–5 kvitnia 2013 r.) – Mechanisms for managing the development of organizational culture of CEE: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference (Kyiv, April 4–5, 2013). (pp. 77–87). Kyiv [in Ukrainian].

Leontev, D.A. (1997). Ot sotsialnykh tsennostey k lichnostnym: sotsiogenez i fenomenologiya tsennostnoy regulyatsii deyatelnosti [From social to personal values: sociogenesis and phenomenology of value regulation of activity]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya – Moscow University Bulletin. Series 14: Psychology, 1, 20–27 [in Russian].

Nizovskikh, N.A. (2000). Chelovek kak avtor zhizni. Psikhosemantika zhiznennykh orientatsiy [Person as the author of life. Psychosemantics of life orientations]. Kirov: Vyatka State Pedagogical University [in Russian].

Soldatova, G.U., Shaygerova, L.A., Kalinenko, V.K., & Kravtsova, O.A. (2002). Psikhologicheskaya pomoshch migrantam: travma, smena kultury, krizis identichnosti [Psychological assistance to migrants: trauma, culture change, identity crisis]. G.U. Soldatova (Ed.). Moscow: Smysl [in Russian].

Stets, V.I. (2020). Zmist psykholohichnoi dopomohy vymushenym pereselentsiam shchodo perebudovy tsinnisno-smyslovykh skladovykh obrazu svitu [The content of psychological assistance for forced migrants regarding the reconstruction of the world image value-semantic components]. Problemy humanitarnykh nauk. Psykholohiia – Problems of Humanities. Psychology, 47, 100–116. doi: 10.24919/2312-8437.47.229350 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Номер

Розділ

Статті